Energibidrag

Möjligheterna att få statligt stöd för energieffektivisering eller installering av förnybart varierar från år till år. Nedan kan du läsa om de som finns för tillfället. Du kan också länka dig vidare för ytterligare information via länkarna till höger till de som handlägger bidragen.

Stöd för installation av solceller

Stödet riktar sig till både företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. Bidrag kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem, och för installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2016.

 
Ansökan om stöd görs till Länsstyrelsen som också fattar beslut om stöd. Det kommer att vara möjligt att ansöka både via blanketter och via internet. För mer information se länk till höger.

ROT-avdrag med schablon för solvärmeanläggningar

Småhusägare kan söka ROT-avdrag för arbetskostnader i anslutning till installation av solvärme­anläggningar, inklusive varmvattenberedare och ackumulatortank. ROT-avdraget ger dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om.

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-05-16
 

Kontakt

Chris Symbonis                       Energi- och Klimatrådgivare

Tfn: 0471-24 90 86                      E-post: Chris Symbonis

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se