Energibidrag

Möjligheterna att få statligt stöd för energieffektivisering eller installering av förnybart varierar från år till år. För dig som privatperson finns idag två alternativ för att reducera dina kostnader vid investering i en solcellsanläggning, investeringsstöd och rotavdrag. Du kan också länka dig vidare för ytterligare information via länkarna till höger till de som handlägger bidragen.

Stöd för installation av solceller

Stödet riktar sig till både företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. Bidraget är 20 % av investeringskostnaden och ges som ett engångsbelopp vid investeringen. Bidraget kan inte kombineras med roavdrag.
Ansökan om stöd görs till Länsstyrelsen som också fattar beslut om stöd. Det kommer att vara möjligt att ansöka både via blanketter och via internet. För mer information se länk till höger.

Viktigt för företagare att känna till är att ansökan ska lämnas in innan projektet påbörjas. 

ROT-avdrag med schablon för solvärmeanläggningar

Småhusägare kan söka ROT-avdrag för arbetskostnader i anslutning till installation av solvärme­anläggningar, inklusive varmvattenberedare och ackumulatortank. ROT-avdraget ger dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om.

Schablonvärdet för solceller ligger på ca 9% av investeringskostnaden.

Investeringsstöd för lagring av egenproducerad elenergi

Bidrag med 60% av investeringskostnaden, med ett maximum på 50 000 kronor. Anläggningen ska vara ansluten till nätet och kopplad till en anläggning för egenproduktion av förnybar el.

Investeringsstöd för företag inom jordbruk, trädgård, eller rennäring

Om du har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du söka stöd från Jordbruksverket för att producera solenergi, både till ditt företag och till försäljning. Du kan få 40 procent av dina stödberättigade utgifter i stöd, förutsatt att de utgifter du budgeterat är minst 100 000 kronor. 

 

 

Senast uppdaterad 2019-05-20
 

Kontakt

Chris Symbonis                       Energi- och Klimatrådgivare

Tfn: 0471-24 90 86                      E-post: Chris Symbonis

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se