Avloppssituationen i kommunen.

 

Det finns ca 1300 enskilda avlopp i Torsås kommun som inte är godkända.

Det som krävs för att uppnå en fullgod rening av avloppsvattnet är minst en slamavskiljare med efterföljande reningssteg, typ infiltration. Alternativt kan ett minireningsverk installeras, vilket utgör både slamavskiljare och reningssteg. Stenkista eller direktutsläpp är exempel på lösningar som inte är godkända. De fastigheter som inte uppfyller kraven för tillräcklig rening av avloppsvattnet kommer att behöva åtgärda sina avlopp. Alla fastighetsägare har ansvar över sin egna anläggning, läs mer om ditt ansvar här.   

Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i 10 år och därefter görs en uppföljning. Fungerar avloppsanläggningen så förlängs tillståndet.

Vanliga frågor gällande enskilda avlopp.  

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-05-08

Avgifter & taxor

 Länk till taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Kontakta oss

 Kontakt
 

Kontakt

Pernilla Landin            Miljöinspektör

Tfn:0486-331 87
E-post: Pernilla Landin 

Thérese Lindquist           Miljöinspektör

Tfn: 0486-331 86                        E-post: Therese Lindquist
       

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
  

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se