Anmälan till föräldrarkurs

Kurs för alla föräldrar till barn mellan två och tolv år med start den 13 februari 2019. Att vara förälder kan vara roligt och enkelt men också svårt och stressande. I kursen får du möjlighet att hitta ett sätt att vara den förälder som just du vill vara och du får tillfälle att träffa andra föräldrar under trevliga avslappnade former. Kaffe och frukt ingår. Kursen är kostnadsfri för alla kommunens vårdnadshavare.
Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler. 
Information om våra personuppgiftsregister hittar du på www.torsas.se/gdpr.

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se