Rehabilitering och hjälpmedel

Tomater på kvist

Kommunen ansvarar för rehabilitering och hjälpmedel i det egna hemmet och i särskilt boende.  Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar i team i nära samarbete med all personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att utgångspunkten i insatserna ska ha en stödjande inriktning som tar tillvara personens egna funktioner, intressen och möjligheter. Målet är att personen ska återfå och/eller bibehålla bästa möjliga funktion och förmåga.

Telefontider till
Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut


Telefon: 0486- 33 694

Telefontid måndag – fredag 08.30 – 10.00.

Övrig tid finns telefonsvarare där man kan lämna ett meddelande. Telefonsvararen lyssnas av varje dag.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt att självständigt utföra aktiviter i vardagen. Exempel på vanliga hjälpmedel är rullstol, rollator, toalettförhöjning och duschstol. Ett hjälpmedel förskrivs alltid av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut efter en bedömning av ditt behov.

Återlämning av hjälpmedel
När hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka till kommunens hjälpmedelsförråd, som finns på Kyrkvägen 28, Söderåkra.                        Hjälpmedlen ska vara rengjorda innan de lämnas tillbaka.

Öppettider:

Vardagar klockan 07.00 – 16.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Avgifter


Avgifter tas ut vid olika insatser som: 
Utprovning eller hämtning av hjälpmedel  samt rengöring av dessa
Intensiv hemrehabilitering, regelbundna träningsinsatser, minst 1 gg/v under en månad, som utförs av leg Arbetsterapeut och/eller Leg Sjukgymnast.

Bedömning av bostadsanpassning  och utlåning av tillfälliga hjälpmedel (max 3 mån)

Länk till Socialförvaltningens Avgifter och Taxor

----------------------------------------------------------------------------------------

Hemrehabilitering

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster gör hembesök där bedömningar görs av patienters funktions- och förflyttningsförmåga. Med dessa bedömningar som grund ges råd och tips till patient/anhöriga för att skapa trygghet vid t ex förflyttningar. Ibland kan det bli aktuellt med utprovning av hjälpmedel eller kan ett träningsprogram upprättas. Arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar också mycket med att handleda personal  i ett hälsofrämjande arbetssätt. 

Intensiv Hemrehabilitering
Hemrehabilitering kan innebära intensiva träningsinsatser, efter sjukdom/skada och funktionsnedsättning, under en begränsad period. Träningen sker i samband med vardagsaktiviteter. Syftet är att öka självständighet och livskvalité och därmed möjligheten att bo kvar i det egna hemmet.

Bostadsanpassning
Om du har svårt att klara dig i din bostad på grund av din hemmiljö kan arbetsterapeuten bedöma och intyga behovet av att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt.

 

Kontakt

Rehabilitering/Hjälpmedel

Telefontid mån-fred
08.30-10.00

Tfn: 0486-33694

Hjälpmedelsassistent
Tfn: 0486–337 04

Områdeschef
Anna Löhnert
Tfn: 0486-337 96
E-post: Anna Löhnert

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se