Politiker

Kommunfullmäktige (ordinarie)

Läs mer om Kommunfullmäktige här.

Parti       Namn                                                      Kontakt                   
M Mona Magnusson 070-869 91 20
M Staffan Kromnow 070-952 75 74
M Anders Palmér 070-606 96 73
L Johan Petersson 070-554 67 89
L Margareta Ohlin 073-181 15 58
KD Mats Olsson 072-747 24 23
KD Anna Olausson 070-893 05 55
S Henrik Nilsson Bokor 070-283 03 19
S Ann-Britt Mårtensson (Ordf.) 076-835 37 52
S Björn Petersson
S Christina Lönnqvist 070-279 92 71
S Sören Bondesson 070-552 01 45
S Jill Jonsson 076-115 74 49
S Roland Swedestam (1:e vice ordf.)                  070-323 37 92
S Susanne Rosén 070-869 47 39
S Hans Larsson 073-204 89 01
S Maja Heller 072-189 85 55
S Lars Häggbring 070-628 21 62
V Lena Gustafsson 070-356 90 02
C Christofer Johansson 070-892 49 99
C Frida Portin 070-373 08 80
C Sten Bondesson 070-523 86 80
C Eva-Kristina Berg 073-835 14 41
C Linda Eriksson 073-808 88 78
C Maria Karlsson 070-896 28 50
C Marcus Johansson (2:e vice ordf.) 070-690 07 83
C Tony Schäfer 076-880 89 08
MED Kent Freij 076-891 17 46
SD Janita Kirchberg 070-519 85 85
SD Thomas Axelsson 070-895 64 05
SD Martin Kirchberg 073-100 78 83
SD Roger Nilsson 070-584 81 12
SD Eva Axelsson 070-734 35 37
SD Kennet Kinberg 070-892 44 79
SD Mikael Petersson 070-834 42 03

Kommunstyrelsen (ordinarie)

Läs mer om Kommunstyrelsen här.

Parti       Namn                            Kontakt 
S Henrik Nilsson Bokor (ordf) 0486-331 11           
S Susanne Rosén 070-869 47 39
V Lena Gustafsson 070-356 90 02
M Mona Magnusson (1:e vice ordf) 0486-332 14
L Johan Petersson 070-554 67 89
KD Mats Olsson 0486-203 67
C Christofer Johansson (2:e vice ordf)                070-892 49 99
C Sten Bondesson
0486-300 45
C Maria Karlsson
SD Janita Kirchberg 070-519 85 85
SD Thomas Axelsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ordinarie)

Läs mer om Kommunstyrelsens arbetsutskott här.

Parti       Namn                                                           Kontakt                   
S Henrik Nilsson-Bokor (Ordf) 0486-331 11
S Roland Swedestam 070-323 37 92
M Mona Magnusson (1:e vice ordf) 0486-331 65
C Christofer Johansson (2:e vice ordf) 070-892 49 99
SD Janita Kirchberg
070-519 85 85

 

Bildningsnämnden (ordinarie)

Läs mer om Bildningsnämnden här.

Parti       Namn                                                           Kontakt                   
S Sören Bondesson (ordf) 070-552 01 45
S Jill Jonsson 
S Susanne Rosén
KD Claes Bothén
L Elsa Jannert (1:e vice ordf) 0486-216 37
C Eva-Kristina Berg (2:e vice ordf) 073-835 14 41
C Marcus Johansson
SD Janita Kirchberg
SD Eva Axelsson

Socialnämnden (ordinarie)

Läs mer om Socialnämnden här.

Parti       Namn                                                           Kontakt                   
S Christina Lönnqvist (Ordf) 070-279 92 71
S Lars Häggbring
M Staffan Kromnow (1:e vice ordf) 070-952 75 74
V Gunilla Modin
KD Anna Olausson
C Linda Eriksson (2:e vice ordf) 0486-300 51
C Frida Portin
SD Maria Petersson
SD Melker Lyth

Bygg- och miljönämnden (ordinarie)

Läs mer om Bygg- och miljönämnden här.

Parti       Namn                                                           Kontakt                   
S Hans Larsson (ordf) 073-204 89 01
S Agneta Eriksson
S Bernt Nykvist
M Bengt Rydahl (1:e vice ordf) 070-492 07 89
L Leif Spångberg
C Lisa Klasson (2:e vice ordf) 070-985 04 03
C Nils Gustling
SD Thomas Axelsson
SD Kennet Kinberg

Tekniska nämnden (ordinarie)

Läs mer om Tekniska nämnden här.

Parti       Namn                                                           Kontakt                   
S Roland Swedestam (ordf) 070-323 37 92
M Magnus Nilsén (1:e vice ordf) 070-396 51 44
KD Sven Söderbom
C Jan-Olof Olsson (2:e vice ordf) 070-664 56 56
SD Roger Nilsson

Valnämnden (ordinarie)

Läs mer om Valnämnden här.

Parti       Namn                                                           Kontakt                   
Roland Swedestam (ordf) 070-323 37 92
Marie Palm (1:e vice ordf) 0486-105 45
L Johan Petersson
Frida Portin (2:e vice ordf)           070-373 08 80
SD Mikael PeterssonRevisorer Torsås kommun

Läs mer om revisionen här.

Parti       Namn  Kontakt 
S Monica Anderberg (vice ordf)
M Tuulikki Åkesson
C Ronny Ramberg (ordf)                                   0486-205 28            
C Irma Folkesson
SD Hugo Carlsson  

 

 

 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se