Politiker

Kommunfullmäktige (ordinarie)

Läs mer om Kommunfullmäktige här.

Parti Namn                                                            Kontakt                        
C Christofer Johansson 070-892 49 99
C Marcus Johansson (2:e vice ordf) 070-690 07 83
C Maria Karlsson 0486-221 16
C Eva-Kristina Berg 073-835 14 41
C Sten Bondesson 0486-300 45
C Åsa Haglund Rosenborg 073-021 52 03
C Linda Eriksson 0486-300 51
C Lisa Klasson 070-985 04 03
C Jan-Olof Olsson 070-664 56 56
C Frida Portin 0486-201 40
S Henrik Nilsson Bokor 0486-331 11
S Roland Swedestam (1:e vice ordf) 070-323 37 92
S Ann-Britt Mårtensson (Ordf) 076-835 37 52
S Christina Lönnqvist 070-279 92 71
S Sören Bondesson 070-552 01 45
S Jill Jonsson 076-115 74 49
S Hans Larsson 073-204 89 01
S Kerstin Ahlberg 070-859 26 36

Roger Isberg 070-603 11 38
S Susanne Rosén 070-869 47 39
S Björn Petersson
M Mona Magnusson 0486-332 14
M Staffan Kromnow 070-952 75 74
M Ewy Svensson 070-824 74 47
KD Mats Olsson 0486-203 67
MP Lars Sjöholm 073-158 06 15
V Lena Gustafsson 070-356 90 02
L Johan Petersson 070-554 67 89
L Margareta Ohlin 0486-216 15

Kent Freij 076-891 17 46
SD Martin Kirchberg 073-100 78 83

Per-Olov Karlsson 073-541 53 45
SD Janita Kirchberg 070-519 85 85
SD Nicklas Thorlin

 

Kommunstyrelsen (ordinarie)

Läs mer om Kommunstyrelsen här.

Parti Namn                                                            Kontakt                        
S Henrik Nilsson Bokor (ordf) 0486-331 11
S Roland Swedestam 070-323 37 92
S Susanne Rosén 070-869 47 39
V Lena Gustafsson 070-356 90 02
M Mona Magnusson (1:e vice ordf) 0486-331 65
L Johan Petersson 070-554 67 89
C Sten Bondesson 0486-300 45
C Marcus Johansson 070-690 07 83
C Christofer Johansson (2:e vice ordf) 070-892 49 99
SD Janita Kirchberg 070-519 85 85
SD Thomas Axelsson

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ordinarie)

Läs mer om Kommunstyrelsens arbetsutskott här.

Parti Namn                                                            Kontakt                        
S Henrik Nilsson-Bokor (Ordf) 0486-331 11
S Roland Swedestam 070-323 37 92
M Mona Magnusson (1:e vice ordf) 0486-331 65
C Christofer Johansson (2:e vice ordf) 070-892 49 99
SD Janita Kirchberg
070-519 85 85

 

Bildningsnämnden (ordinarie)

Läs mer om Bildningsnämnden här.

Parti Namn                                                             Kontakt                       
S Sören Bondesson (ordf) 070-552 01 45
S Jill Jonsson 076-115 74 49

Roger Isberg 070-603 11 38
M Christer Rydén
L Elsa Jannert (1:e vice ordf) 0486-216 37
C Frida Portin 0486-201 40
C Tony Schäfer 076-880 89 08
C Eva-Kristina Berg (2:e vice ordf) 073-835 14 41
SD Nicklas Thorlin

 

Socialnämnden (ordinarie)

Läs mer om Socialnämnden här.

Parti Namn                                                             Kontakt                       
S Christina Lönnqvist (Ordf) 073-845 32 78
S Bernt Nykvist 0486-260 15
M Staffan Kromnow (1:e vice ordf) 070-952 75 74
KD Sven H Söderbom 076-185 31 35
L Margareta Ohlin 0486-216 15
C Linda Eriksson (2:e vice ordf) 0486-300 51
C Anita Petersson 070-939 46 85
C Jan-Olof Olsson 070-664 56 56

Kent Freij 076-891 17 46

 

Bygg- och miljönämnden (ordinarie)

Läs mer om Bygg- och miljönämnden här.

Parti Namn                                                             Kontakt                       
S Hans Larsson (ordf) 073-204 89 01
S Kerstin Ahlberg 070-859 26 36
S Agneta Eriksson 0486-201 45
M Bengt Rydahl (1:e vice ordf) 070-492 07 89
MP Mikael Nilsson 070-714 89 87
C Lisa Klasson (2:e vice ordf) 070-985 04 03
C Nils Gustling 076-171 75 25
C Anita Petersson 070-939 46 85
SD Per-Olov Karlsson 073-541 53 45

 

Tekniska nämnden (ordinarie)

Läs mer om Tekniska nämnden här.

Parti Namn                                                             Kontakt                       
S Roland Swedestam (ordf) 070-323 37 92

Sven-Erik Tornéus 070-972 01 16
M Magnus Nilsén (1:e vice ordf) 070-396 51 44
C Åsa Haglund Rosenborg (2:e vice ordf) 073-021 52 03
SD

 

Valnämnden (ordinarie)

Läs mer om Valnämnden här.

Parti Namn                                                             Kontakt                       
S Roland Swedestam (ordf) 070-323 37 92
M Marie Palm (1:e vice ordf) 0486-105 45
L Margareta Ohlin 073-181 15 58
C Irma Folkesson (2:e vice ordf) 0486-303 68
SD Janita Kirchberg 070-519 85 85

 

Revisorer Torsås kommun

Läs mer om revisionen här.

Parti Namn                                                             Kontakt                       
S Kerstin Hansson (vice ordf) 070-673 54 49
M Hugo Carlsson
C Ronny Ramberg (ordf) 0486-205 28
C Roland Sandholm 0486-212 98

 

 

 

 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se