Socialförvaltningen

Socialförvaltningen
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

Ledning

Alexander Louhichi  Tf Socialchef Socialförvaltningen 0486-331 33
Claes Wiridén, Omsorgschef Omsorgsförvaltningen 0486-336 90
Christina Lövkvist, Stabschef 0486-339 48

MAS
(Medicinsk ansvarig sjuksköterska)
 
Ann-Britt Mårtensson MAS 0486-336 45
   
Administrativ enhet 0486-336 54
Linda Ivholm-Sjölander Mottagningsassistent 0486-336 54
Åsa Rasmussen Nämndsekreterare 0486-336 43
Gill Lindau, Avgiftshandläggare 0486-336 44
Lena Skotheim, Systemförvaltare 0486-337 95
 
Biståndshandläggare
Camilla Persson 0486-336 57
Linda Backman 0486-336 82
Elin Hartman  0486-336 72

Områdeschefer

 
Anna Jansson, Mariahemmet, dag. 0486-338 72

Therese Göransson Hemtjänst Gullabo, Söderåkra, Bergkvara.  0486-338 26
Per Gawelund, Hemtjänst Badhusgatan Lunnagatan, Tuppen. Planeringsenheten 0486-33648
Anita Yvlander SÄBO Solgläntan, Träffpunkterna,  0486-337 94
Åse Wärnlund, LSS 0486-339 22

Malin Birgersson Nattpersonal Mariahemmet, Solgläntan
samt utvecklingsfrågor.
0486- 339 48
Anna Löhnert Sjuksköterskor, hemsjukvårdsteamet, Rehab, hjälpmedelcentralen och Socialförvaltningens kostenhet, Trygg hemgång 0486-337 96
   
Verksamhetschef  IFO, STAB  
Alexander Louhichi  0486-331 33
   
Enhetschefer  
Johan Ceedigh, Arbetsmarknad, Familje/ungdomssupport, Spiran, Integration 0486-335 74

 

Övriga samtal hänvisas till Torsås kommuns växel, tfn: 0486-331 00.

 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se