Socialförvaltningen

Socialförvaltningen
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

Ledning

Lena Sjöstrand Socialchef 0486-336 52
MAS (Medicinsk ansvarig sjuksköterska)  
Kerstin Jonskog-Bertilsson 0486-336 45
   
Administrativ enhet 0486-336 54
Linda Ivholm-Sjölander Mottagningsassistent 0486-336 54
Liselotte Lindvall Nämndsekreterare 0486-336 43
Gill Lindau, Avgiftshandläggare 0486-336 44
Lena Skotheim, Systemförvaltare 0486-337 95
Kerstin Jonskog-Bertilsson, MAS 0486-336 45
 
Biståndshandläggare
Camilla Persson, SoL 0486-336 57
Pär Ahlgren, SoL 0486-336 55
Lotta Dahl, LSS 0486-336 53
Elin Hartman SoL/LSS 0486-336 72
   

Områdeschefer

Anna Jansson, Hemtjänst Torsås, Gullabo, planering 0486-338 72
Karin Wennerberg Hemtjänst Torsås, Hemvårdsteamet 0486-338 26
Anders Lindahl, HSL och träffpunkterna 0486-336 49
Bo Mörling  Hemtjänst Bergkvara-Söderåkra, Nattpatr 0486-336 56
Anita Yvlander LSS pers ass mm 0486-337 94
Kostenhet Äldreomsorg, SÄBO 0482-337 98
Per Öhman LSS, gruppbostäder mm, HSL 0486-339 22
Malin Birgersson Solgläntan 0486- 339 48
   
Verksamhetschef  IFO, Integration  
Alexander Louhichi  0486-331 33
   
Enhetschefer  
Susanne Rosén, HVB Allfargatan 0486-331 23
Johan Ceedigh, Arbetsmarknadsenheten 0486-335 74

 

Övriga samtal hänvisas till Torsås kommuns växel, tfn: 0486-331 00.

 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se