Kontakt

Särskilt boende Lunnagatan

Lunnagatan 1
Torsås

Områdeschef
Vakant, ersätts f nuv av
Malin Birgersson
Tfn:0486-339 48
E-post:
Postadress:
Box 25
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Solgläntan
Stommagatan 4
Söderåkra

Områdeschef
Malin Birgersson
Tfn: 0486-339 48
E-post: Malin Birgersson
Postadress:
Box 25
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare SoL

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Pär Ahlgren 
Tfn:0486-336 55
E-post: Pär Ahlgren


Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Lotta Dahl
Tfn: 0486- 336 53
E-post: Lotta Dahl
Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se