Korttidsboende SoL, äldre mm 

Theresias hörna MariahemmetKorttidsplats är en insats under en begränsad tid.
Vistelsen på kort tidsenheten kan vara tillfällig men även regelbundet återkommande. Både den som har en funktionsnedsättning och den som är anhörig kan ansöka om korttidsvistelse.

Vid akuta behov av avlastning, beroende på exempelvis vårdnadshavares/anhörigs sjukdom, försöker avdelningen för stöd och service ordna vistelse på korttidshem.

Du betalar själv för dina aktiviteter i samband med korttidsvistelse. En avgift tas ut för matkostnader.

Var finns korttidsboende?

Vallmon utsiktLunnagatan 1 i Torsås och
Vallmon i Söderåkra

 

 
 

Kontakt

Särskilt boende Lunnagatan

Lunnagatan 1
Torsås

Områdeschef
Jennie Sjöman
Tfn:0486-337 94
E-post: Jennie Sjöman
Postadress:
Box 25
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Solgläntan
Stommagatan 4
Söderåkra

Vik. Områdeschef
Jennie Sjöman
Tfn: 0486-336 49
E-post:Jennie Sjöman
Postadress:
Box 25
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare SoL

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Pär Ahlgren 
Tfn:0486-336 55
E-post: Pär Ahlgren


Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se