Krav på livsmedelslokal Soppslevar hängande i taket

I och med att vi numera inte godkänner nya restauranger, caféer och liknande innan de startar, lämnas ansvaret över på den som driver verksamheten. En livsmedelslokal ska vara utformad och anpassad till den verksamhet som bedrivs. Den ska hållas ren och vara i gott skick.

 Lagstiftningen är flexibel. Det är svårt att ge bestämda riktlinjer, varje lokal och verksamhet har olika förutsättningar. Man ska bland annat tänka på att ytor ska vara täta, släta och lätta att rengöra. Det ska finnas personaltoalett, omklädningsutrymme och tvättställ för handtvätt.

Läs mer om vilka krav som ställs i informationsbladet till höger.

Senast uppdaterad 2016-02-10

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se