Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i Torsås kommun

Bildningsnämnden

Kalmarvägen 5

Box 503

385 25 Torsås

Telefon till förvaltningschef, via växel

0486-331 00

 

Bygg- och miljönämnden

Kalmarvägen 4

Box 503

385 25 Torsås

Telefon till förvaltningschef, via växel

0486-331 00

 

Kommunstyrelsen

Allfargatan 26

Box 503

385 25 Torsås

Telefon till förvaltningschef, via växel

0486-331 00

 

Socialnämnden

Kalmarvägen 4

Box 503

385 25 Torsås

Telefon till förvaltningschef, via växel

0486-331 00

 

Tekniska nämnden

Kalmarvägen 4

Box 503

385 25 Torsås

Telefon till förvaltningschef, via växel

0486-331 00

 

Torsås Bostads AB

Allfargatan 19

Box 503

385 30 Torsås

 

Gemensam Överförmyndarnämnd för Emmaboda-, Nybro-, Torsås- och Uppvidinge kommun

Dunderbergsgatan 2

382 80 Nybro

 

Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås

Box 42, 361 21 Emmaboda

Telefon till räddningschef

0486-333 15

Senast uppdaterad 2018-05-24
 

Kontakt

Thina Rydell
Dataskyddsombud

Tfn: 0481-452 30
E-post: dataskyddsombud@nybro.se

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se