SFI – Svenska för invandrare

Sommarfest med flyktingarHar du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för SFI-undervisning. SFI är grundläggande utbildning i svenska språket.

På Mjölnergymnasiet i Torsås kan du få undervisning i SFI. Kontaktperson är Irené Blomgren.

Om du har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande, eller beviljats uppehållstillstånd som anhörig, och därmed tillhör etableringsreformen så kommer all planering att ske tillsammans med etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen.

Torsås kommuns integrationshandläggare och personalen på SFI hjälper sedan till med ansökan till undervisningen.

 

 

 

 

Kontakt

Integration

Johan Ceedigh,
Chef Arbetsmarknad & Inkludering,
Tfn: 0486-33547,
E-post: Johan Ceedigh


Muhammad Nabih Kawouk, Integrationshandläggare,
Tfn: 0486-33149,
E-post: Muhammad Nabih Kawouk

Teresa Pauditz
Integrationshandläggare
Tfn: 0486-331 25
E-post: Teresa Pauditz

 

 
 

Länkar & kontakt

Mjölnergymnasiet
Riktlinjer Introduktionsutbildning

Kontaktperson SFI
Mjölnergymnasiet

Tfn: 076-842 08 19
Tfn: 0486-45 18 20
E-post: Irene Blomgren

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se