SFI – Svenska för invandrare

Sommarfest med flyktingarHar du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för SFI-undervisning. SFI är grundläggande utbildning i svenska språket.

På Mjölnergymnasiet i Torsås kan du få undervisning i SFI. Kontaktperson är Irené Blomgren.

Om du har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande, eller beviljats uppehållstillstånd som anhörig, och därmed tillhör etableringsreformen så kommer all planering att ske tillsammans med etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen.

Torsås kommuns integrationshandläggare och personalen på SFI hjälper sedan till med ansökan till undervisningen.

 

 

 

 

Kontakt

Integration

Alexander Louhichi
Enhetschef HVB Söderåkra
Tfn 0486-331 33
E-post Alexander Louhichi

Susanne Rosén
Enhetschef HVB Torsås
Tfn: 0486-331 23
E-post: Susanne Rosén

Arletta Wahlin
Integrationshandläggare
Tfn: 0486-331 26
E-post: Arletta Wahlin
Fax: 0486-331 24

Teresa Pauditz
Integrationshandläggare
Tfn 0486-331 25
E-post Teresa Pauditz

Jens Johansson
Operativ verksamhetsledare
HVB Torsås och stödboenden
Tfn 0486-331 40
E-post Jens Johansson

Mehdi Chafik
Operativ verksamhetsledare
HVB Hasselbacken
Tfn 0486-331 39
E-post Mehdi Chafik

 
 

Länkar & kontakt

Mjölnergymnasiet
Riktlinjer Introduktionsutbildning

Kontaktperson SFI
Irené Blomgren
Tfn 073-673 36 55
E-post: Irene Blomgren

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se