Utsättning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är efter utstakning som en byggnad kan uppföras på rätt plats. Om byggnaden placeras fel i plan eller i höjd kan detta leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar och dryga kostnader för att rätta till fel i en påbörjad byggnation.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-02-23

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Bygglovsbroschyr (PDF)

 boverket 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se