Lista på kommunägda lokaler

Bildningsförvaltningen

Bergkvara

Bergkvara gymnastiksal  Bergkvara skola, F-6 
 Bergkvara gymnastiksal  Bergkvara skola, F-6
   
Bergkvara skola, matsal Gullvivan, förskola
Bergkvara skola, matsal Gullvivan, förskola
Ängen, förskola
Ängen, förskola


Gullabo

Enbärsvägen, slöjdlokal Gullabo förskola
Enbärsvägen, slöjdlokal Gullabo förskola
Gullabo gymnastiksal Gullabo skola, F-6
Gullabo gymnastiksal Gullabo skola, F-6
Gullabo skola, matsal  
Gullabo skola, matsal


Söderåkra

Eklövet, förskola Söderåkra gymnastiksal
Eklövet, förskola Söderåkra gymnastiksal 
Söderåkra skola, F-6 Söderåkra skola, matsal
Söderåkra skola, F-6 Söderåkra skola, matsal


Torsås

Ekbackshallen, sporthall Korrespondensgymnasiet
Ekbackshallen, sporthall Torskolan, 4-6
Linnean, förskola Mjölnergymnasiet
Linnean, förskola Mjölnergymnasiet
Palmgrenska villan (Äpplet) Skogsgläntan, förskola
Palmgrenska villan (Äpplet) Skogsgläntan, förskola
Smultronet, förskola Torskolan, F-3
Smultronet, förskola Torskolan, F-6
Torskolan, F-6 Torskolan, F-6
Torskolan, F-6 Torskolan, F-6
Torskolan, 7-9 Torskolan, 7-9
Torskolan, 7-9 Torskolan, 7-9
Torskolans fritidsgård Torskolans gymnastiksal
Torskolan, fritidsgård Torskolan, gymnastiksal
Torskolan, matsal Torskolan, slöjdsal
Torskolan, matsal Torskolan, slöjdsal
   
Torsås Folkbibliotek Vindruvan, förskola
Torsås Folkbibliotek Vindruvan, förskola Förvaltningen för ledning och administration

Bergkvara

Blå huset, bostad Lotshuset, hamnkontor
Blå huset, bostad  Lotshuset, hamnkontor 
   
Skogsvägen, taxiverksamhet, f.d. brandstation Stationshuset, bostad
Skogsvägen, taxiverksamhet Stationshuset, bostad 
   
Storgatan 70, f.d. fritidsgård (riven) Turistbyrån
Storgatan 70, f.d. fritidsgård (riven)  Turistbyrån 
Våghuset, föreningslokal
Våghuset, föreningslokal


Torsås

Gamla brandstationen Gamla kommunhuset
Gamla brandstationen Gamla kommunhuset 
   
Gula Villan, Karlskronavägen Isakssonska Villan, IT-enheten
Gula Villan, Karlskronavägen Isakssonska Villan, IT-enheten
   
Karlskronavägen (Torsås 11:1), föreningslokal Nya kommunhuset
Karlskronavägen (Torsås 11:1), föreningslokal Nya kommunhuset
Olssonska gården, café m.m. Postgatan, pizzeria
Olssonska gården, café m.m. Postgatan, pizzeria
Räddningsstationen Verkstadsgatan 4, f.d. Samhall
Räddningsstationen Verkstadsgatan 4, f.d. Samhall
WC, torget Österbrogatan 28 (Torsås 2:42), bostad
WC, torget Österbrogatan 28 (Torsås 2:42), bostadSocialförvaltningen

Bergkvara

Bryggaregården, gruppboende Vågen, arbetsmarknadslokaler
Bryggaregården, gruppboende  Vågen, arbetsmarknadslokaler 


Gullabo
Grankottevägen, hemtjänst Kyrkans samlingslokal, träffpunktsverksamhet
Grankottevägen, hemtjänst  Kyrkans samlingslokal, träffpunktsverksamhet 


Söderåkra

Solgläntan, äldreboende Sophiagården, boende för ensamkommande flyktingbar
Solgläntan, äldreboende  Sophiagården, boende för ensamkommande flyktingbarn 


Torsås

Andgatan 1, gruppboende
Andgatan 1, gruppboende  Badhusgatan 9, hemtjänst 
   
Lunnagatan 1 (Mariahemmet), äldreboende Svalgatan 3, facklig lokal
Lunnagatan 1 (Mariahemmet), äldreboende  Svalgatan 3, facklig lokal 
   
Svangatan 3, gruppboende Torpgatan 23, gruppboende
Svangatan 3, gruppboende  Torpgatan 23, gruppboende Samhällsbyggnadsförvaltningen

Torsås
Kommunförrådet
Kommunförrådet


Senast uppdaterad 2016-07-15
 

Kontakt

Sylvia Asklöf Fortell

Sylvia Asklöf Fortell
Kommunikations-
ansvarig

Tfn:0486-331 23
E-post:
Sylvia Asklöf Fortell

Kommunledningsförvaltningen

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se