Så används skattepengarna

Omslag Så användes dina skattepengar 2013I denna lilla folder visar vi hur kommuninvånarnas skattepengar användes under det gångna året. Här redovisas hur de fördelades i den kommunala verksamheten.

Under 2018 betalade varje invånare i Torsås kommun i genomsnitt 39 788 kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare – även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt. Kommunen fick även statsbidrag på 17 445 kronor per invånare. Totalt fördelades det följaktligen 57 233 kronor per person till olika verksamheter.

 

Senast uppdaterad 2019-04-15
 

Kontakt

Thomas Danielsson, ekonomichef

Thomas Danielsson
Ekonomichef

Tfn: 0486-331 41
E-post: Thomas Danielsson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se