Om du drabbas av översvämning

 

Bryt elektriciteten och stäng av eventuella gasledningar

Elektricitet, gas och vatten kan vara en farlig kombination. Stäng av strömmen och gasen om det finns risk för kortslutning. Se dock till att eventuella länspumpar fortfarande fungerar. 

Håll extra koll på barnen

Håll ett extra vakande öga på barnen under översvämningen. Nya vattenfyllda gropar och håligheter att ramla i kan uppstå.

 

Proppa igen toaletter och avlopp

För att undvika att avloppsvatten tränger in i ditt hus kan det vara en bra idé att proppa igen toaletter och avlopp. Detta kan ske med träpropp eller expanderandepropp med gummitätning.
Säkerställ god hygien
Se till att barn och djur inte dricker av översvämningsvatten. Tvätta dig noga och rengör saker som har kommit i kontakt med översvämmat vatten.
Flytta på saker som du är särskilt rädd om
Flytta så mycket som möjligt av inventarierna i källaren till ett säkert ställe. 

 

Pumpa på rätt sätt

När du länspumpar källaren är det viktigt att säkerställa balans mellan trycket på in- och utsidan. Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet för ett mycket stort tryck om källaren töms på vatten. Det finns exempel på att golv har brustit och hela källaren fyllts med jord. Var försiktig med länspumpningen om du inte säkert vet att golvet är dimensionerat för att klara vattentrycket. 

 

Ring ditt försäkringsbolag

Villa- och fritidshusförsäkringen kan ersätta skador i samband med skyfall eller snösmältning, då vatten rinner in direkt från markytan genom ventil, dörröppning, fönster eller tränger upp ur avloppsledningar. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad din försäkring täcker och vilken nivå självrisken ligger på. 

Ring 112

Ring 112 om situationen är akut och det är risk för liv, miljö eller egendom!

Senast uppdaterad 2017-11-17
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se