Tandvård

Nödvändig tandvård

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till Nödvändig Tandvård. Det innebär att du betalar samma besöksavgifter för din tandvård som för övrig vård — alltså enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Och samma högkostnadsskydd gäller.

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till Nödvändig Tandvård. Det innebär att du betalar samma besöksavgifter för din tandvård som för övrig vård — alltså enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Och samma högkostnadsskydd gäller.

Vid en undersökning bedöms ditt behov av Nödvändig Tandvård, det vill säga förebyggande åtgärder eller behandling som lagning, rotfyllning, utdragning eller avtagbara proteser.

Munhälsobedömning

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg erbjuds en gratis munhälsobedömning. Det är en enklare kontroll utförd av en tandhygienist — där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, anhöriga eller vårdpersonal om din mun. Vid denna kontroll ska alltid ansvarig i vårdpersonalen finnas med.

En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är utbildning riktad till vårdpersonal — individuellt eller i grupp.

Intyg - För att få nödvändig tandvård
för den öppna hälso- och sjukvårdens avgifter krävs att patienten kan visa upp ett intyg om nödvändig tandvård för sin tandläkare. Intyget skall vara utfärdat av godkänd intygsskrivare.

  • Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret för vänder sig till kommunsköterskan.
  • Personer med insatser enligt LSS vänder sig till LSS-handläggaren i kommunen.
  • Personer som bor i eget boende och sköts av hemtjänsten alternativt av en anhörigt har landstinget hälso- och sjukvårdsansvar för och han/hon vänder sig till distriktssköterskan.
  • Personer som har en psykossjukdom eller varaktiga allvarliga psykiska funktionshinder vänder sig till den läkare inom psykiatrin som känner vederbörande väl.

 

 

 

Kontakt

Folktandvården i Torsås

Badhusg. 20
38530 Torsås
0486-412 35

Folktandvården i Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se