Vuxna

Anmälan eller ansökan

Myndighetsenheten utreder och handlägger ärenden kring vuxna. I huvudsak rör det sig om beroendeproblematik, men det kan också handla om andra frågor. Är du orolig för någon vuxen eller själv vill ansöka om hjälp så kan du vända dig till oss.

Du kan ringa till telefonmottagningen om du vill anmäla att någon behöver hjälp från socialtjänsten på grund av missbruksproblem. Vid akuta ärenden ta kontakt med socialkontorets reception.

Om du själv vill ha vård eller behandling för alkohol- eller drogproblem vänder du dig i första hand direkt till öppenvården.

Om du vill ansöka om vård eller behandling på behandlingshem vänder du dig till telefonmottagningen.

Efter kontorstid kan Du ta kontakt med Jour se länklista nedan

Stöd & krisjourer

 

 

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se