Om ett barn far illa

Om du vill fråga om råd eller göra en anmälan om du tror att ett barn far illa eller har problem vänder du dig till socialförvaltningen.

Om du tror att ett barn far illa eller har problem, men inte säkert vet om du vill eller är skyldig att göra en anmälan, kan du ringa och rådfråga.

Om du uppger namnet på barnet det gäller kan vi ha skyldighet att ingripa även om du inte är införstådd med det. Vill du prata om saken innan kan du berätta om problemet utan att säga vem det gäller.

Du kan givetvis också ringa för att du själv vill ha råd eller stöd i någon fråga som rör barn, ditt eget eller andras.

Om du vill anmäla oro för barn som far illa hittar du blankett här https://orosanmalan.se/blankett/

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se