Arbetslöshet

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker personal med dem som söker jobb. Vi finns där behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster är avgiftsfria.

Arbetsmarknadsenhetens Vågen
Arbetsmarknadsenheten (ARE) arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen, en bred verksamhet med insatser för ungdomar, långtidsarbetslösa, funktionshindrade och sjukskrivna arbetslösa. Verksamheten syftar till att den enskilde skall etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja utbildning. Arbetsmarknadsenheten är underställt socialförvaltnigen.


 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se