Demens

Glömska är en del av åldrandet. Men om glömskan ökar och är till besvär kan det vara tecken på demens. Kommunen kan ge dig hjälp och stöd i vardagen när den egna förmågan sviktar.

Att glömma är naturligt, oavsett om du är gammal eller ung. Vi glömmer till exempel namn och var vi lägger saker. Men all glömska är inte naturlig. När glömskan tilltar och är till besvär är det inte längre en naturlig del av det normala åldrandet.

Demens är många olika sjukdomar

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som orsakar skador på hjärnans nervceller. De intellektuella, känslomässiga och praktiska funktionerna försämras. De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom och vaskulär demenssjukdom.

Symtonen kommer gradvis

Symtomen kommer gradvis och långsamt och kan vara svåra att upptäcka i de tidiga stadierna. Tidiga symtom är

 • minnesförlust
 • förvirring
 • dålig koncentrationsförmåga
 • desorientering
 • kommunikationsproblem
 • bristande motivation
 • personlighetsförändringar

En demensutredning krävs

Eftersom symtomen också kan vara tecken på andra tillstånd och sjukdomar krävs det en utredning för att fastställa att det rör sig om en demenssjukdom.

Du och din familj kan få hälp

Misstänker du att du eller någon anhörig drabbats ska du i första hand kontakta din vanliga läkare. Du har rätt till en noggrann läkarundersökning och utredning.

Även om sjukdomen inte kan botas finns det hjälp att få för att du och din familj ska må bättre. Demens drabbar inte bara den sjuke utan även anhöriga. Det är därför viktigt att alla i familjen får stöd och hjälp.

Du kan få hjälp med

 • städning, inköp, post- och bankärenden och tvätt
 • tillsyn och hjälp vid måltider,
 • att komma ihåg att ta dina mediciner
 • att sköta din personliga hygien, på- och avklädning
 • sociala insatser som promenader, kontakt med vänner, meningsfulla aktiviteter

Avlösning av anhöriga i hemmet

En annan person, oftast från hemtjänsten kommer hem till dig för att din närstående ska få möjlighet att delta i olika aktiviteter utanför hemmet, göra ärenden och hålla kontakt med vänner och bekanta.

Demenssjuksköterska

Kommunens demenssjuksköterska kan ge råd och stöd till dig med minnesproblem/demenssjukdom och dina närstående.

Demenssjuksköterskan arbetar med uppsökande verksamhet, medverkar vid vårdplaneringar, samarbetar med läkare vid utredning av minnesproblem och genomför anhörigutbildningar.

Korttidsboende

För att din närstående ska få avlösning eller kunna resa bort kan du som är demenssjuk få bo tillfälligt på ett korttidsboende eller växelvård  för kontinuerlig avlastning. 

Tekniska hjälpmedel

För att underlätta vardagen finns minnesstöd som kalender och tidklocka, spisbrytare om du ibland glömmer stänga av spisen och larmmattor om du går upp på natten. Du kan även få andra hjälpmedel som rollator, rullstol och toalettstolsförhöjning.

Trygghetslarm

Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du få installerat ett trygghetslarm. Det kan bäras runt halsen eller på armen och är kopplat till telefonen. Med hjälp av larmet kan du kalla på hjälp vid behov och få kontakt med hemtjänstpersonal.

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se