Välkommen till träff om demenssjukdomar

Personal läser för brukare

Den 29 oktober är det dags för den andra träffen med temat demenssjukdomar. Hur ser symptom, sjukdomsförlopp samt ett gynnsamt förhållningssätt och bemötande ut? Vilket stöd kan man få av kommunen och hur ansöker man om hjälp?

Tisdagen den 29 oktober kl. 10-12, Trygghetsboendet på Badhusgatan 5 i Torsås, kommer biståndshandläggare från Torsås kommun och berättar om vilket stöd man kan få av kommunen och hur en ansökan om stöd går till. Demensföreningen kommer också och berättar om sin verksamhet och aktiviteter.

Du får också möjlighet att träffakommunens anhörigkonsulent och fika tillsammans med andra anhöriga i liknande livssituation. 

Har du frågor eller vill anmäla dig till träffarna kan du ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent Annika Lundberg, 0486-33 956, eller via mail: annika.lundberg@torsas.se

Varmt välkommen!

 2019-10-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se