Uppdatering om den tillfälliga driftstörningen i vattentillförseln

Vattnet är nu åter påkopplat. Missfärgat vatten kan förekomma.2018-11-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se