Torsås kommuns befolkning ökar

Torsås kommun har ökat med nio invånare sedan årsskiftet enligt SCB:s senaste befolkningsmätning. Mätningen gäller till och med kvartal tre och visar att vi fortfarande har färre nyfödda (41) jämfört med avlidna (63). Befolkningsökningen beror på ett ökat inflyttningsnetto och där har vi 296 inflyttade jämfört med 265 utflyttade.

För Kalmar läns del visar den senaste mätningen en ökning med 261 personer sedan årsskiftet. Länet har numera 233 809 invånare. Motsvarande siffra ett år tidigare var + 220. Kalmar län har fortfarande ett negativt födelseöverskott, det vill säga antalet avlidna överstiger antalet födda. Däremot uppvisar länet ett positivt flyttningsnetto +430, tack vare inflyttningen av utländska medborgare. Fortfarande förlorar länet invånare till andra delar av riket, -987. Förutom Torsås kommun så ökade även Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga samt Oskarshamn folkmängden till och med tredje kvartalet. Övriga kommuner har en negativ befolkningsutveckling.

Läs mer på www.scb.se.

2013-11-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se