Torsås kommun söker kontaktpersoner

Grundsärskolan natur

Är du intresserad av att bli kontaktperson till barn och ungdomar som av olika skäl har behov av att komma hemifrån, aktiveras eller ha extra sällskap?

Torsås kommun söker engagerade personer som har en trygg och stabil livssituation med vilja och engagemang till att utgöra ett extra stöd för en annan människa. Du som är mellan 18-40 år, aktiv och social är extra välkommen att ansöka då vi har flera ungdomar som är i behov av stöd från en annan vuxen samt en bra förebild.

Kontaktperson
En kontaktperson är en frivillig insats enligt socialtjänstlagen som erbjuds barn som av olika skäl är i behov av extra stöd i sin vardag eller har behov av social kontakt med annan person. Uppdraget som kontaktperson innebär att du regelbundet träffar och involverar barnet i olika aktiviteter så som exempelvis att promenera, fika, gå på bio eller idrotta. Syftet med att vara kontaktperson innebär att du ska utgöra en vuxen förebild som barnet kan anförtro sig till.

Om du har intresse av att bli kontaktperson kommer du att bli intervjuad och utredd för att på bästa sätt passas ihop med ett barn eller ungdom. Vid påbörjat uppdrag får du en ekonomisk ersättning av kommunen för din insats.

Är du intresserad av att bli kontaktperson eller få mer information kring uppdragets innebörd så är du välkommen att kontakta oss:

Karolina Strandberg, 1:e socialsekreterare
Tfn: 0486-33 661
E-post: karolina.strandberg@torsas.se

Sofie Johansson, socialsekreterare
Tel: 0486-366 84
E-post: sofie.johansson@torsas.se2017-03-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se