Torsås kommun har bästa tillväxten av länets kommuner

Årets företagarkommun

Torsås kommun har klättrat från 63 till 27 plats i årets företagsrankning.

Våra företag har haft stabil tillväxt flera år utom 2011 då man mätte 2010 års siffror med en nergång som återspeglade nerläggningar i kommunen. Men 2012 kom vi igen och blev ”årets komet” i rankningen med ett lyft på över 100 platser och i år klättrar vi ytterligare till 27 plats av landets 290 kommuner!

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. Undersökningen bygger på företagens bokslut för 2012. Årets Företagarkommun mäter tillväxt genom fyra parametrar; omsättning, resultat, kreditvärdighet och antal företag. Undersökningen presenteras på nationell nivå och länsnivå.

2013-10-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se