[Tausaus] - Ny bok om Torsås

[Tausaus] - Boken om Torsås

[Tausaus] - Ny bok om Torsås

I slutet av november släpptes den nya boken om Torsås, som kort och gott heter ”Tausaus”. Boken är ett projekt som pågått i nästan två år. Med stöd från Leader Småland Sydost och Möre resurscentrum som projektägare har Rolf Magnusson Olle Schönbeck och Jan Olsson arbetat med boken.

De har varit ute och dokumenterat bygden, människorna och känslan. Boken berättar om Torsås kommun och de människor som är med och formar kommunen. Några av dem som profileras i boken är till exempel Claes-Göran Bjerding, Gösta Kjellme och Heléne Lagergren. Boken finns att beställa på Möre resurscentrum eller att köpa hos lokala bokhandlare och på biblioteket i Torsås.

Läs mer på www.tausaus.se.

2012-12-19

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se