Sök kulturbidrag senast 1 mars

Logotyp Kultur & Fritid

Nu är det hög tid att söka kulturbidrag. Sista ansökningsdag är den 1 mars. Föreningar, organisationer, offentliga förvaltningar och studieförbund med verksamhet i Torsås kommun kan söka.

Syftet med kulturbidraget är, dels att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud för invånare och besökare, men också att främja ett bevarande av det kulturarv som finns i kommunen. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

På sidan Kulturbidrag kan ni läsa mer samt hämta ansökningsblanketten.

2014-02-11

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se