Redlighetskontroll på restauranger i Kalmar län

Felaktiga namn om mat

Under 2013 kontrollerades redligheten i elva kommuner i Kalmar län, däribland Torsås kommun. Menyer har jämförts med vad som serveras på tallriken. 155 livsmedelsverksamheter har besökts. 62 av dessa verksamheter hade en eller flera avvikelser inom området redlighet. 93 verksamheter var utan avvikelser, (60 %).

40 % av de kontrollerade verksamheterna hade någon produkt på menyn som inte stämde överens med den produkt som de serverar kunden. I de flesta fallen serverades kunden ett billigare alternativ än det som stod på menyn. Att lura sina kunder för att tjäna pengar är inte tillåtet. Det verkar också bero på okunskap hos livsmedelsföretagaren som beställer produkten och att grossisterna inte skickar produkten som beställts, trots den skyddade beteckningen på varan.

>> Broschyr ”Felaktiga namn eller falska påståenden om mat” (PDF)

Kontrollen är genomförd av livsmedelsinspektörerna i Kalmar och Gotlands län genom Miljösamverkan Sydost, www.miljosamverkansydost.se.

2014-01-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se