Ny förskola växer fram i Bergkvara

Byggnation Bergkvara förskola

Ny förskola växer fram i Bergkvara

Ett nytt område på cirka 1 700 kvadratmeter växer just nu fram i Bergkvara. Bara ett fåtal meter ifrån Bergkvara skola byggs sedan några veckor tillbaka en ny förskola avsedd för sex avdelningar. Dessutom byggs ett tillagningskök inklusive matsal samt en ny infartsväg till området. -Efter flera turer så är vi nu igång. Och det kommer bli mycket bra, säger Björn Petersson, ordförande i TBAB/TFAB och får medhåll av Elsa Jannert, vice ordförande i Bildningsnämnden.

Byggnationen, som utförs av Hansa Bygg, har påbörjats med grundläggning av byggnaderna. -Stommarna beräknas vara färdiga runt vecka 20, och lagom till semestern är vår förhoppning att ha alla tak på plats, säger Tim Alriksson på Hansa Bygg.

Hela projektet kommer stå färdigt den 31 mars 2020 om allt går enligt planen. Idag togs det symboliska första spadtaget när Björn Petersson, Elsa Jannert, Tim Alriksson och Sören Bondesson (Bildningsnämndens ordförande) satte spaden i marken. Ett fint lyft för Bergkvara och Torsås kommun.

Byggnation Bergkvara förskola

Första spadtaget. Från vänster Elsa Jannert (vice ordförande Bildningsnämnden), Tim Alriksson (Hansa Bygg), Sören Bondesson (ordförande Bildningsnämnden) samt Björn Petersson (ordförande TBAB/TFAB).


TBAB/TFAB:s hemsida kan ni se en skiss av hur allt kommer se ut färdigställt.


2019-03-25

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se