Kungörelse Kommunfullmäktige 12/6

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 juni 2017, klockan 18.00 i Torsås Folkets hus. Observera den tidiga starttiden med anledning av utdelningen ur syskonen Johanssons stipendiefond.

 1. Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond 2017
 2. Svar på fråga från allmänheten 2017-03-20
 3. Upprop
 4. Justering
 5. Frågor och interpellationer
 6. Motion – Snabbt och stabilt bredband
 7. Motion – Sahara
 8. Motion – Vattenförsörjning
 9. Årsplan 2018, Plan 2019-2020
 10. Taxor och avgifter 2018
 11. Taxor och avgifter, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås
 12. Minska kommunal borgen, Torsås Bostads AB
 13. Tillägg till reglemente avseende personalpolitik
 14. Likabehandlingspolicy med riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling i Torsås kommun
 15. Icke verkställda beslut kvartal 3 och 4, 2016
 16. Fastställande av ägardirektiv 2017-2021, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås
 17. Årsredovisning och koncernredovisning 2016, Torsås Bostads AB
 18. Årsredovisning 2016, Torsås Fastighets AB
 19. Årsredovisning 2016, Torsås Fjärrvärmebolag AB
 20. Årsredovisning 2016, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås
 21. Årsredovisning 2016, Godkännande av delägarskap, Kalmarsunds-regionens Renhållare
 22. Årsredovisning 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund
 23. Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet i Kalmar län
 24. Årsredovisning 2016, Regionförbundet i Kalmar län
 25. Delgivning Länsstyrelsen Östergötlands beslut avseende Överförmyndarnämnden
 26. Motion – Varma ändamålsenliga jackor2017-06-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se