Krisberedskapsveckan – Hemberedskap (kommunikation)

Krisberedskap

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Hela samhället är beroende av elförsörjning och elektronisk kommunikation. Konsekvenserna vid strömavbrott kan bli stora. Telekommunikationen kan påverkas och då kan det bli svårt att använda trygghetslarm och ringa 112. I strömlösa områden kan det finnas personer som vårdas hemma som har elberoende livsuppehållande medicinsk utrustning.

Störningar kan uppstå på grund av elbrist, kabelbrott eller kraftigt oväder eller som en följd av medvetna attacker (som fysiskt sabotage, överbelastningsattacker eller datavirus). Sådana problem varar från några timmar upp till ett dygn.

Mer information finns på www.torsas.se/krisberedskap.aspx.


Film: Hemberedskap - kommunikation
Podcast: Om krisen kommer, del 6 – dina spår på nätet
2017-05-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se