Krisberedskapsveckan - Vad skulle du göra om din vardag vänds upp och ner?

Krisberedskap

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Storm, skyfall, snöoväder, elbortfall och stora olyckor. Det är några exempel på händelser som kan påverka oss och vårt samhälle. Vi lever i ett effektivt men också sårbart samhälle.

I Torsås har vi varit utsatta för flera av dessa händelser. Erfarenheten visar att vi har klarat påfrestningarna bra, men vi kan alltid bli bättre. En del i att bli bättre är att vara medveten om riskerna och ha kunskap om vad man kan göra för att förbereda sig om vardagen plötsligt skulle vändas upp och ned.

Krisberedskapsveckan syftar till att ge en bild av risker i Torsås kommun, hur beredskapen ser ut och vad Du kan göra för att vara förberedd.

Mer information finns på www.torsas.se/krisberedskap.aspx.2017-05-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se