Kokningsrekommendationen upphävs - ingen mer kokning krävs

DricksvattenglasSidan uppdaterad kl 14:05, 13 septemberMed anledning av resultat av de senaste dagarnas provtagningar, samt den artbestämning som är gjord av funnen bakterie beslutar jag, med stöd av konsultation från myndigheten, att med omedelbar verkan upphäva den återstående kokningsrekommendationen gällande Torsås tätort och Kvilla.Håkan Petersson, kommunchef


------------

10/9: Trots intensiva försök att lokalisera den exakta källan för bakterietillväxten, är vattnet i Torsås tätort fortfarande tjänligt med anmärkning. Därför har Torsås kommun idag beslutat att göra en ny klorering för att slå ut kvarvarande bakterier ur vattnet.

Kloreringen sker under tisdagens eftermiddag och kväll. Det innebär att man kan känna klordoft i vattnet. Om vattnet doftar klor bör man undvika att tvätta, då det kan förekomma risk för missfärgning.

 

Kokningsrekommendationen för Torsås tätort och Kvilla kvarstår. Att vattnet är tjänligt med anmärkning innebär att det fortfarande går att dricka. Kokningsrekommendationen för dricksvattnet är en försiktighetsåtgärd.Informationen på den här sidan uppdateras kontinuerligt.


-------

9/9: Kokningsrekommendationerna av vattnet i Torsås tätort och Kvilla kvarstår tills vidare.

-----
6/9: Kommunen har beslutat att ta bort kokningsrekommendationen för alla orter utom Torsås tätort och Kvilla. Detta beror på att de provtagningar som är gjorda, nu pekar på att vi geografiskt kan ringa in problemet.

De senaste provtagningarna visar stabilt läge, om än ett vatten med kvarstående anmärkning i Torsås tätort och Kvilla. Fortsatt provtagning kommer att göras under helgen. Med anledning att vi vill ha en kontinuerlig provtagning, kommer kommunens personal att köra upp till SYNLAB i Linköping för analys. Det är viktigt att ha en obruten mätkedja i vårt utredningsarbete.

Prover i syfte att artbestämma och identifiera bakterier är en längre laboratorieprocess, vilket gör att dessa prover inte kommit oss tillhanda ännu.

Kloreringen av vattnet fortsätter. Vi kan se att kloren nu vandrar ut i nätet och kommer längre ut i nätet under helgen.


------

OBS! En del kommuninvånare har uppmärksammat oss på att de inte har fått det SMS-utskick som gick ut i veckan. Det är mycket bra att vi får in den informationen till kommunen. Tack!

Har du inte fått ett SMS kan det bero på två saker: antingen att du inte tillhör målgruppen, eller att du inte finns i våra listor. Om du vill registrera ditt telefonnummer i våra listor så kan du göra det via den här sidan.----------------------

5/9: Torsås kommun klorerar sitt vatten

 Mätresultat från tisdagen och onsdagen som kom natten till torsdagen, respektive under torsdagens förmiddag, visar fortsatta problem med vårt vatten.


Undersökningar av nätets kvalitet har gjorts. Vi kan där inte se något fel. Trots detta visar prover att vi fortfarande har problem med vattenkvaliteten. Med anledning av detta är nästa steg att klorera vattnet för att bli kvitt bakterierna.

 

Denna åtgärd beräknas vidtas torsdag eftermiddag. Detta innebär att du kan känna klorlukt i vattnet. Du bör även undvika att tvätta eftersom det finns risk för missfärgning. När det inte längre luktar klor kan du tvätta som vanligt.

Kokningsrekommendationen av dricksvattnet kvarstår.

För frågor, ring 0486-331 00
Informationen på den här sidan hålls uppdaterad---------------------
4/9: Läget är oförändrat. Arbetet med analyser av vattenproverna tagna under tisdagen fortgår. Proverna tar tid att odla. Det som redan har uteslutits är förekomstav E.Coli och clostrium. 

Nu vill vi veta om vattnet fortfarande är tjänligt med anmärkning. Det resultatet får vi i natt 4/9. Kokningsrekommendationerna, såsom kommunen informerat om under tisdagen, kvarstår. 

En bredare analys pågår just nu av vilka bakterier det rör sig om. Dessa analyser får vi tidigast 5/9.

Vi vet att vattnet som kommer till in kommunen från Kalmar är friskt. Felkällan finns inom Torsås kommun. Vi utreder oavbrutet var felkällan ligger. 


------

3/9: Sedan larmet om förhöjda halter av koliforma bakterier inkom, har Tekniska förvaltningen jobbat med utökad daglig dricksvattenprovtagning. Det tar cirka ett dygn att få resultatet för varje provtagningstillfälle. Hittills har vi säkerställt att vattnet inte innehåller E.Coli eller skadliga patogena bakterier, samt att detta inte är en isolerad förekomst. Små mängder bakterier har påträffats på flera ställen.

Just nu jobbar vi med att ta prover på olika platser för att försöka lokalisera orsakens källa och för varje provtagning kommer vi lite närmare svaret. Samtidigt som provtagningen pågår byter vi ut vatten i vissa dricksvattenreservoarer för att eventuell förekomst av smuts ska spolas ut och rent vatten ska fyllas på. Vi tittar även bakåt i tiden för att se om några av kommunens egna åtgärder har påverkat dricksvattenkvaliteten.


-------


Frågor som har inkommit till kommunen om vattnet


Fråga: Är det riskfritt att diska och tvätta utan att koka vattnet?

Svar: Ja, det är riskfritt. Kokningsrekommendationen gäller vatten som ska drickas. Från torsdagens eftermiddag 5/9, kommer vattnet att kloreras. Då kan det finnas risk för missfärgning, framför allt av vittvätt. Då bör man undvika att tvätta. Det är dock inte farligt på något annat vis.


Fråga: Var finns felkällan?

Svar: Vattnet som kommer från Kalmar kommun är friskt. Felkällan finns inom Torsås kommun. Vi utreder oavbrutet var den är.

Fråga: När kommer nästa provresultat?

Svar: Vi räknar med att ha dem tillgängliga sent under onsdag kväll, 4/9. Vilka bakterier det handlar om har vi provsvar på tidigast 5/9.

Fråga: Hur länge har det här pågått? Hur ofta tar man vattenprover?
Svar: Vi fick preliminära resultat i torsdags 29/8. Eftersom proven inte har förbättrats och vi nu har kunnat säkerställa de förhöjda värdena, så går vi ut med dessa rekommendationer. Proven tar några dagar att odlas. Vattnet är tjänligt men med anmärkning. Prover tas för närvarande dagligen på olika platser för att vi ska lokalisera var källan till problemet är.

Fråga: Går det bra att koka sitt vatten i vattenkokare? Hörde att det var tvunget att koka på spisen.

Svar: Det viktiga är att det blir stora bubblor när man kokar. För att hålla koll på att det verkligen blir stora bubblor är det lämpligare att koka det på spisen. Men man behöver inte koka det någon speciell tid.

Fråga: När är vattnet friskt igen?

Svar: Vi kommer att gå ut med information när alla prover är åter till de normala. Fram till dess gäller kokningsrekommendationen.
Fråga: Har proverna visat samma resultat hela tiden?

Svar: De har visat en negativ trend sedan i torsdags 29/8. Proven tar några dagar att odlas. Vattnet är fortfarande tjänligt men med anmärkning. Prover tas för närvarande dagligen på olika platser för att vi ska lokalisera var källan till problemet är.

Fråga: Hur känsligt är det att ha druckit av vattnet om man är gravid?

Svar: Angående din fråga har vi varit i kontakt med smittskyddet i Kalmar Län. Enligt dem går det bra att ta kontakt med din barnmorska om du är orolig. Normalt sett är bakterierna inte farliga för förtäring. 

Fråga: Varför har ni inte informerat tidigare?

Svar: Vattnet är tjänligt med anmärkning. Det innebär att det inte är farligt att dricka. Däremot har vi velat göra några omprov för att säkerställa att provtagningen inte har varit felaktig. Det vi också har gjort är att säkerställa att bakterierna inte är av det farliga slaget, som E.Coli och clostridium. Vi har en kokningsrekommendation på vattnet för att vi har förhöjda halter av bakterier, vilka vi inte finner källan till just nu. Djupare analyser pågår.
---------------------------------

3/9: Information till allmänheten


Provtagningar av det kommunala vattnet visar en förhöjd nivå av så kallade koliforma bakterier i Torsås kommuns vatten.

- Koliforma bakterier är en grupp av bakterier som förekommer naturligt i jord och indikerar i första hand att ytligt vatten påverkar det kommunala dricksvattnet. Koliforma bakterier utgör generellt sett inte någon fara, men indikerar på någon typ av förorening och därför vidtar vi försiktighetsåtgärder, säger Gustaf Nilsson, livsmedel- och miljöinspektör på Torsås kommun.

Prover tas fortlöpande för att lokalisera den exakta källan. Under tiden som felsökning pågår uppmanas VA-abonnenter i kommunen att inte använda vattnet till dryck eller matlagning utan att först koka det. Undantag är Gullabo och Bidalite, då de har ett eget ledningsnät. Vattnet ska koka upp så att tydliga bubblor syns. 

- Vi har inte sett några tecken på förhöjd sjukdomsbild ute i kommunen. Vattnet är tjänligt men med anmärkning. Men barn och äldre kan vara mer påverkbara än vuxna. Därför uppmanar vi boende i kommunen att koka sitt vatten, säger Gustaf Nilsson.

Proverna visar ingen närvaro av E.Coli eller Clostridium i vattnet. Kommunen meddelar genom hemsida och sociala medier när vattnet är fullt tjänligt igen. 

För mer information: 0486-33100
Informationen på denna sida kommer att hållas uppdaterad2019-09-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se