Ingen deklarationsservice i kommunhuset

Du både hämtar blanketter och lämnar din deklaration hos Skatteverket.

Besök http://www.skatteverket.se/ för mer information. Du kan även kontakta Skatteupplysningen, telefon 0771-567 567, för att få personlig service.

2014-03-25

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se