Information från Socialförvaltningens Rehabenhet

Träning på Bryggaren

Rehabenheten har just nu en hög arbetsbelastning på grund av vakanser och partiella ledigheter varpå väntetider riskerar att öka.

Hemtagning från sjukhus och palliativa patienter prioriteras högst, övriga prioriteras efter behov och möjlighet.

Från 17 maj till 12 augusti arbetar ingen fysioterapeut/sjukgymnast i verksamheten. Ärenden till fysioterapeut/sjukgymnast lämnas till Rehabenheten enligt tidigare rutin och kommer försöka lösas på bästa sätt under denna period.2019-05-15

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se