”Hejdå alkoholskador” Kampanj mot langning

Hejdå Alkoholskador

Antilangningspåsar till 20-åringar i Kalmar län

550 stycken 20-åringar i fyra kommuner i Kalmar län får i dagarna en tygkasse med posten. Torsås kommun ingår i samarbetet mot langning.

På påsen finns ett budskap mot langning. Utskicket är en del av kampanjen ”Hejdå alkoholskador”, som syftar till att få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga.

- Partners, kompisar och kompisars syskon har varit den vanligaste källan till alkohol för minderåriga i många år, men gruppen har ansetts svår att nå. Genom att skicka hem budskapen till dem och genom att sprida budskapen via sociala medier hoppas vi kunna nå dem, säger Olof Emilsson ANDT-samordnare Länsstyrelsen.

CAN:s drogvaneundersökning bland skolelever i årskurs 9 i Kalmar län visar att ungefär var tredje elev som dricker alkohol får tag på den från sin partner, kompis eller kompis syskon. Det är avsevärt fler än i riket.

- Om vi tittar på flickorna i årskurs 9 så ser vi att 38 procent i Kalmar län uppger att de får alkohol från partners, kompisar och kompisars syskon. I riket är motsvarande siffra 28 procent. Här har vi en del att göra och den här insatsen är en första åtgärd, säger Ann-Sofie Gränefält kommunikationsansvarig Torsås kommun.

- Det finns många så kallade ”langarmyter”. En av dom är att unga skulle gå till en langare om man som närstående inte köper ut. Det stämmer inte. Undersökningar från CAN som gjorts inför kampanjen visar att de flesta unga skulle avstå från att dricka om de inte fick tag på alkohol genom någon de känner, säger Teresa Trolic-Trossmo socialchef Högsby kommun.

- Vår förhoppning är att minska ungas alkoholskador och att färre ska hamna i obehagliga situationer på grund av onykterhet, säger Kjell Lindberg drogsamordnare Kalmar kommun och Jhenny Åvik folkhälsosamordnare Borgholms kommun.

Tabell
Senaste gången du drack alkohol från Systembolaget, hur fick du tag på den?

Procentuell fördelning efter kön i Kalmar län jämfört med riket, årskurs 9. Flera alternativ kan anges. Urval från 2015 års undersökning.

 

Kalmar län

Riket

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Från syskon

9

9

4

8

Från pojk-/flickvän, kompis eller kompis syskon

21

38

17

28

Från egna föräldrar/vårdnadshavare med lov

10

10

9

11

Från egna föräldrar/vårdnadshavare utan lov

7

11

6

12

Från annan vuxen som bjöd

5

9

8

10

Från annan vuxen som köpte ut/sålde till mig

14

19

16

19

Bakgrund
Kampanjen inleddes 2014 och bedrivs sedan dess av Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Från och med 2016 bedrivs den även av Länsstyrelsen i Kalmar län. Kampanjen handlar dels om de skador – jobbiga saker som händer på fyllan – som unga kan råka ut för dels om vanliga myter kring unga och alkohol. Förutom utskick till 20-åringar består kampanjen av animerade filmer som sprids via sociala medier.

Mer information om kampanjen finns på: www.hejdåalkoholskador.se

ANDT står för (alkohol, narkotika, doping och tobak)

Kontaktpersoner:
Länsstyrelsen: Olof Emilsson ANDT-samordnare (010-223 84 67), Nisse Nilsson kommunikatör (010-2238247)

Borgholms kommun: Jhenny Åvik folkhälsosamordnare (073-7571408)

Högsby kommun: Teresa Trolic-Trossmo socialchef (0491-29105)
Kalmar Kommun: Kjell Lindberg drogsamordnare (070- 241 72 19)

Torsås kommun: Lena Sjöstrand socialchef (0486-33652) / Ann-Sofie Gränefält kommunikationsansvarig (0486-331 20)

CAN: Anna Raninen avdelningschef kommunikation och samverkan (072-371 43 21)

Mer information intervju i P4 kalmar 28 januari 2016

 2016-12-28

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se