Grupp för anhöriga

Anhörigstöd

Har du en nära relation till någon som är äldre, har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och vill delta i en grupp för anhöriga?

Vi planerar att starta gruppverksamheter för anhöriga. Syftet är att du ska kunna få rådgivning, information och ökad kunskap som kan underlätta vardagen. Inte minst får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande livssituation, fika och utbyta erfarenheter. Tanken är att vi ska träffas kontinuerligt och att du väljer den grupp som är mest relevant för dina behov och önskemål.

Om du har frågor kring gruppverksamheterna eller vill anmäla ditt intresse att delta i en grupp kan du höra av dig till anhörigkonsulent Annika Lundberg på 
telefon 0486–339 56 eller e-post annika.lundberg@torsas.se.2019-03-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se