Fortsatt förbättrat företagsklimat

TBS startar upp i Torsås

När Svenskt Näringsliv tidigare i veckan presenterade resultatet av sin enkätundersökning om Sveriges företagsklimat placerade sig Torsås kommun på en 178:e plats. Det är vår högsta notering de senaste sex åren och en klättring sedan förra mätningen med 41 placeringar.

Undersökningen är gjord genom att 60 000 företagare i Sverige fått ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar.

Exempel på områden där vi hamnar högt upp är Tillgång till kompetens (27), Skolans attityder till företagande (80) och Allmänhetens attityder till företagande (99). Områden där vi hamnar långt ner är Tele- och IT-nät (237), Vägnät, tåg- och flyg och Kommunpolitikernas attityder till företagande.

>> Detaljerad rankingrapport för Torsås kommun
>> Företagtagsklimat.se, Torsås kommun


Företagsklimat Kalmar län 2014


Så här skriver Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Kalmar län:
Totalt sett har företagen i Kalmar län ett företagsklimat som ligger under riksgenomsnittet, men det är fem kommuner av totalt tolv som fortsätter klättra uppåt. I år, liksom tidigare, utmärker sig Mönsterås genom att återigen få bland de högsta betygen i Sverige vad gäller sammanfattande omdömet om företagsklimatet.

Företag av olika storlek och från olika branscher uppfattar företagsklimatet olika
En återkommande trend i våra undersökningar av företagsklimatet i kommunerna är att stora företag tenderar att ge företagsklimatet ett högre betyg än mindre företag. Den här trenden syns i Kalmar län även i den här undersökningen. Mindre företag, de utan anställda och de med 1-5 anställda, ger sina kommuner lägst betyg medan de med fler än 50 anställda ger ett betydligt mer generöst betyg. Kommunerna tycks förstå vilken betydelse de stora företagen har, utmaningen framöver är att skapa ett klimat där även mindre företagare ges bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Skillnaden mellan olika branscher är ännu större än skillnaderna mellan företag av olika storleksklasser. Mest positiva är företagen inom industri och besöksnäring som ger företagsklimatet i sina kommuner ett snittbetyg på 3,8 på den sexgradiga skalan, d.v.s. precis under bra. Betyget är högre än i landet som helhet. Transportföretag, jordbruk och företag inom vård och omsorg ger lägst betyg, precis över godtagbart.


2014-01-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se