Extremt hög skogsbrandrisk kommande dagar

eldningsfoerbud

Förbud mot eldning utomhus. Det fina vädret gör att risken för skogsbrand väntas nå extrema nivåer på flera håll i landet de närmaste dagarna. Vi vill påminna att det råder eldningsförbud utomhus i Torsås kommun.

Uppdaterat

Vi uppmanar till extra stor försiktighet med allt som kan orsaka eld och gnistor. Det är även olämpligt med fordonskörning i terrängen eftersom bilens katalysator och avgasrör kan ha heta ytor.

Mer information om brandrisk utomhus och eldningsförbud kan du läsa om på här: MSB manar till försiktighet på grund av extremt stor brandrisk

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Från och med den 17 maj klockan 12.00 och tills vidare råder eldningsförbud utomhus i Torsås kommun.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet med all form av eldning i skog och mark. Grillning är dock tillåten i egen trädgård i ändamålsenliga grillar. Grillning på annan plats får endast ske i särskilt anordnad grill där risken för brandspridning är liten och möjlighet till brandsläckningsutrustning kan finnas.2018-05-30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se