Brottsofferjouren

Brottsfferjouren telefon 0200-21 20 19

Den som drabbats av brott, exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot om våld behöver hjälp och tid att bearbeta vad som hänt. Ofta upplever den drabbade att han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv. Då kan det vara särskilt viktigt med en erfaren samtalspartner som kan ge råd och stöd.

Brottsofferjourernas telefoncentral 020-021 20 19 är den nationella hjälptelefon dit man kan ringa kontorstid. Alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen får stöd, råd och hjälp – om så önskas ser man till att den hjälpsökande blir kontaktad av den lokala jourens stödpersoner för vidare personlig hjälp. Allt är kostnadsfritt och stöd ges på 24 olika språk.

Brottsofferjouren erbjuder:
- någon att tala med
- råd och stöd
- hjälp med kontakter till myndigheter och försäkringsbolag
- information som att söka skadestånd
- stöd före, under och efter ev. rättegång
- hjälp att bearbeta vad som hänt för att kunna gå vidare

Kontaktuppgifter och mer information om brottsofferjouren finns på www.boj.se eller på www.torsas.se/brottsofferjouren.aspx.

2013-05-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se