Bokslutet visar positivt ekonomiskt resultat för nionde året i rad

Torsås kommuns preliminära resultat 2013 är ett överskott på 2,9 Mkr.

Det positiva resultatet förklaras bland annat av ökade skatteintäkter, engångsåterbetalning av försäkringspremier med 6,3 Mkr, avkastning från finansiell placering av pensionsmedel samt lägre investeringstakt än beräknat, säger ekonomichef Kent Frost.

Några förklaringar till socialnämndens underskott är att volymen hemtjänsttimmar har varit för lågt budgeterad, ökad bemanning för nattpatrullen, ökade placeringskostnader i HVB-hem samt inköp av öppna externa insatser för barn. Det pågår ett aktivt arbete för att få socialnämndens ekonomi i balans.
2014-02-20

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se