Beslut om tillfällig avlysning av den allmänna farleden till Bergkvara hamn

Fartyg Bergkvara

Information om tillfällig avlysning av den allmänna farleden till Bergkvara hamn med anledning av sex stycken individuella anlöp med nedmonterade vindkraftverk från Utgrunden i Kalmarsund.

Sjöfartsverket informerar om beslut gällande anlöp som kommer att göras i samband med Urgrundens nedmontering  mellan den 27 juli och 31 augusti 2018. Läs mer här: Tillfällig avlysning farled 311 till Bergkvara.

Vid frågor kontakta Torsås kommun
Tfn: 0486 33 100 | E-post: info@torsas.se


2018-07-27

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se