Anna-Kristina van Craen ny näringslivsutvecklare

Anna-Kristina van Craen

Anna-Kristina van Craen

Kommunens avtal med Torsås företagscentrum upphör vid årsskiftet och istället kommer vi nu att sköta mycket av arbetet på egen hand. Därför har vi inrättat ny tjänst: Näringslivsutvecklare. Anna-Kristina van Craen är den som fått uppdraget som näringslivsutvecklare och leda arbetet, samordna samt vara länken mellan kommun och näringsliv.

Först och främst välkommen till Torsås kommun! Kan du berätta om din bakgrund och hur du fick upp ögonen för denna tjänst som vi sökte?
Svar: Jag är född i Karlskrona men vid tre månaders ålder tog mina föräldrar ut mig i vida världen. Första stoppet blev Köpenhamn för att sedan flytta till Cairo. Pappa jobbade på Ericsson och det har blivit en hel del länder genom åren, mesta dels i Mellanöstern och Nordafrika. Min mamma var belgiska, från den flamländska delen, därav mitt efternamn.

Innan jag nu kom till Torsås Kommun arbetade jag som koordinator för tekniknoden i sydost på Linnaeus Technical Centre, ett projekt i samarbete med Linnéuniversitet och IUC Kalmar Län med placering i Torsås.

När den nya tjänsten i Torsås kommun dök upp såg jag det som en givande utmaning att vara med på en strategisk nivå att utveckla näringslivet i min hemkommun och förädla det fina företagarklimatet som finns. Jag får möjligheten att brädda mig alla sorters företag inom exempelvis den gröna näringen, handel och service, livsmedelsproduktion och så vidare.

Näringslivsutvecklare är en nyinrättad tjänst. Vilka typer av arbetsuppgifter kommer du att arbeta med?
Svar: Torsås kommun har under många år haft stor hjälp av TFC som genom avtal har skött näringslivssamordningen och utvecklingen. Nu när kommunen har inrättad denna tjänst kommer jag som näringslivsutvecklare på en mer strategisk nivå samla olika tjänster under samma tak men i fortsatt nära samarbete med TFC samt övriga företagarorganisationer.

Torsås har ett brett näringsliv med cirka 1 000 företag! Här finns möjligheter att hitta synergieffekter branscherna sinsemellan och ta tillvara på vad vi har i vår närhet. Samtidigt ska vi vårda våra redan framgångsrika företag och hjälpa dem att blir ännu bättre ambassadörer för livet i kommunen. Kommunchefen, kommunalrådet och jag kommer att besöka företagen för att få en bra bild av eventuella behov och önskemål.

Vad vill du åstadkomma med ditt arbete i Torsås?
Svar: Jag drivs av utveckling av människor, företag, organisationer, teknik och självklart även av mig själv. Jag tror på samverkan i olika konstellationer och på kraften av vinn-vinn situationer. Så mitt mål som näringslivsutvecklare är att se våra företag utvecklas långsiktigt, hållbart och uppnå sina mål, ett ökat nyföretagande och nyetableringar samt att näringslivsklimatet tillsammans med alla övriga aktörer blir det bästa någonsin här. Jag vill med andra ord leva ett gott liv i en livskraftig kommun!

Tack för att du tog dig tid och stort lycka till i framtiden!
Svar: Tack, jag ser fram emot en spännande framtid!

---

Anna-Kristinas kontaktuppgifter
Tfn: 0486-331 50
E-post: ak.vancraen@torsas.se

2017-11-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se