Anhörigträffar för dig som är anhörig till någon som är äldre

Blommor

Har du en närstående som på grund av ålder fått behov av stöd och omsorg?
Kanske har din närstående fått en demenssjukdom eller drabbats av stroke?

När vår livssituation förändras kan det vara skönt att få träffa andra med liknande erfarenheter och tänka på ditt egna välmående.
Vi träffas för att samtala och reflektera över situationen som blivit.
Vi får också tillfälle att fika, prata och byta miljö en stund.

Träffarna hålls kl. 10-12 i Trygghetsboendet på Badhusgatan 5A i Torsås.
Tisdag 7/5 Vi träffas och lär känna varandra – Vilka behov och önskemål finns i gruppen?
Tisdag 21/5 Tema efter önskemål
Tisdag 4/6 Demensföreningen anordnar en resa med Solbussen som vi kan delta på, mer information kommer.

Tisdag 13/8 Återsamling efter sommaren - Hur har sommaren varit?
Tisdag 27/8 Tema efter önskemål
Tisdag 10/9 Avslutning

Du får gärna komma med tips, idéer och önskemål om teman eller personer som vi kan bjuda in till gruppen.

För mer information och anmälan för att delta kontakta:
Annika Lundberg, anhörigkonsulent
tfn: 0486-339 56 eller mail: annika.lundberg@torsas.se


2019-05-03

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se