Bekämpningsmedel

Ta alltid hänsyn till hur bekämpningsmedlen kan påverka andra människor eller miljön. Välj i första hand mekanisk ogräsbekämpning.

Det krävs tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel klass 1L  och kunskapsbevis för de som sprider medel klass 1L och 2L. Länsstyrelsen ansvarar för kurser som ger behörighet. Behörigheten är giltigt fem år.

Enligt miljöbalken ska det medel användas som är minst skadligt för människors hälsa och miljön, men som ändå ger önskad effekt.

På kemikalieinspektionens webbplats hittar du information och bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om vilka bekämpningsmedel som är godkända samt information om de aktiva ämnena i medlen.

grön linje

Miljömål- Giftfri miljö 

 

 

Senast uppdaterad 2014-02-18
 

Kontakt

Therése Lindquist                Miljöinspektör

Tfn:0486-331 86
E-post: Therése Lindquist

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se