Borgerlig vigsel

Ringar

Kommunen genomför borgerliga vigslar och registrerar partnerskap.

Borgerlig vigsel är rättsligt bindande utan religiösa inslag. Borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni i kommunhuset (eller annan plats efter samråd med vigselförrättaren). Länsstyrelsen är den instans som förordnar borgerlig vigselförrättare. Förrättning av borgerlig vigsel i kommunhuset är kostnadsfritt.

 

Beträffande övriga detaljer som ring, blommor, gäster, fotografering och klädsel ordnas och bestäms helt av brudparet. Om Ni har särskilda önskemål kring Er vigselcermoni bör Ni kontakta Er vigselförrättare i förväg.

 

Efter vigseln får paret ett vigselbevis samt en gåva från Torsås kommun. Möjlighet finns också att skriva in sig i vigselboken.

 

Hur gör man

  • Kontakta Skatteverket och be att få hindersprövningsintyg samt blankett för anmälan av efternamn. Ansökningsblanketten kan laddas ner från Skatteverkets hemsida.
  • Ansökningarna undertecknas och återsänds till Skatteverket. Intyg vigsel och Intyg hindersprövning översänds till Er. Intygen har en giltighetstid på fyra månader.
  • Vid vigseln ska två vittnen vara med. De ska vara myndiga. Har Ni inga vittnen kan kommunen bistå med detta.

Dessa originalintyg tillsammans med uppgifter om vittnen ska vara kommunkansliet tillhanda senast en vecka före vigseldatum.

 

Vigselförrättare i Torsås kommun är Henrik Nilsson Bokor (S), Staffan Kromnow (M), Ann-Britt Mårtensson (S), Eva-Kristina Berg (C), Margareta Ohlin (FP), Mats Olsson (KD).

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-01-14
 

Kontakt

Vigsel tidsbokning

Yvonne Nilsson
Tfn:0486-331 13
E-post: Yvonne Nilsson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

Ansökan om hindersprövning
Skatteverkets webbplats (nytt fönster)

 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se