Borgerlig vigsel

Ringar

Borgerlig vigsel är rättsligt bindande utan religiösa inslag. Borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni i kommunhuset (eller annan plats efter samråd med vigselförrättaren). Länsstyrelsen är den instans som förordnar borgerlig vigselförrättare. Förrättning av borgerlig vigsel i kommunhuset är kostnadsfritt.

Beträffande övriga detaljer som ring, blommor, gäster, fotografering och klädsel ordnas och bestäms helt av brudparet. Om Ni har särskilda önskemål kring Er vigselcermoni bör Ni kontakta Er vigselförrättare i förväg.

 

Efter vigseln får paret ett vigselbevis samt en gåva från Torsås kommun. Möjlighet finns också att skriva in sig i vår vigselbok.

 

Hindersprövning
Innan vigseln ska hindersprövning utfärdas av Skatteverket. Efter godkännande får ni två intyg, hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar ska lämnas till Torsås kommun, senast en vecka före datum för vigseln. Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader.

Vittnen
Två vittnen måste närvara vid vigseln för att den ska vara giltig. Vittnen måste ha fyllt 18 år och förstå språket som talas. Har ni inga vittnen kan kommunen bistå med detta.

Omvandla registrerat partnerskap till äktenskap

Om ni vill omvandla ert partnerskap genom en gemensam anmälan skriver ni ett brev om det till Skatteverket. Ingen särskild blankett krävs. Ni är gifta från och med den dag som Skatteverket får brevet.

Vigsel
Om ni i stället vill viga er räcker det att ni lämnar ett intyg till vigselförrättaren om att ni är registrerade partners i Sverige. Ni behöver alltså inte hinderspröva er för att kunna viga er. När ni är vigda så underrättar vigselförrättaren Skatteverket om att ni är gifta. Ni är gifta från och med den dag ni vigs.

Om ni har några frågor kan ni kontakta Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.

Vigselförrättare

Vigselförrättare i Torsås kommun är Ann-Britt Mårtensson (S), Henrik Nilsson Bokor (S), Fritz Schaefer (M), Mats Olsson (KD), Cecilia Dalberg (L), Eva-Kristina Berg (C), Janita Kirchberg (SD).

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-09-23
 

Kontakt

Vigsel tidsbokning

Yvonne Nilsson
Tfn:0486-331 13
E-post: Yvonne Nilsson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

Ansökan om hindersprövning
Skatteverkets webbplats (nytt fönster)

 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se