Personuppgiftslagen (PUL)

Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Med personuppgift menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Med behandling menas varje åtgärd eller serie av åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter till exempel insamling och registrering, vare sig det sker på automatisk väg eller inte.

Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet, det vill säga ofta ett företag eller myndighet. I Torsås kommun är det Kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig.

Ett personuppgiftsombud är en person – ofta en anställd – som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom en verksamhet.Senast uppdaterad 2017-02-16
 

Kontakt

Karina Haferbier
Personuppgiftsombud

Tfn: 0486-334 02
E-post: Karina Haferbier

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se