Kravverksamhet

Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelse skickas om fakturan inte är betald skickas en betalningspåminnelse ut efter fakturans förfallodag. Dröjsmålsränta utgår från förfallodagen.

Inkasso

Inkassokrav skickas om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen skickas ett inkassokrav ut. En avgift för inkassokravet tas ut med 160 kronor.

Kronofogden får inkassokravet om fakturan fortfarande är obetald efter inkassokravets förfallodag så lämnas inkassokravet till kronofogdemyndigheten. Vid ansökan till kronofogdemyndigheten tillkommer kommunens kostnader, ansökningsavgift och ränta.


Senast uppdaterad 2014-06-03
 

Kontakt

Thomas Danielsson, ekonomichef

Thomas Danielsson
Ekonomichef

Tfn: 0486-331 41
E-post: Thomas Danielsson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se