Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Syftet är att Kommunala pensionärsrådet ska:

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre  
  • Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
  • Vara ett remissorgan i frågor som berör pensionärer 
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

 

 

Senast uppdaterad 2011-01-07
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se