Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunens personalutskott behandlar personalstrategiska frågor både i form av beslutsärenden och informationsärenden. Dessa rör bland annat arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap samt lön och villkor. Personalchef Anneli Ekström är alltid med som tjänstemän.

Ledamöter i personalutskottet 2019-2022

Parti      Namn                                                                   Kontakt 
S Henrik Nilsson Bokor (Ordf) 0486-331 11
V Lena Gustafsson 070-356 90 02
C Sten Bondesson (Vice ordf) 0486-300 45

Ersättare i personalutskottet 2019-2022

Parti      Namn                                                                   Kontakt 
L Johan Petersson
KD Mats Olsson
C Christofer Johansson

Protokoll

Personalutskottets protokoll publiceras inte.
Protokollen finns tillgängliga på kommunkansliet.

Senast uppdaterad 2019-01-16
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se