Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen och de facknämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och sammanträder som regel en gång i månaden. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Kommunstyrelsens ordförande: Henrik Nilsson Bokor (S), tillika kommunalråd på heltid. 

Kommunstyrelsens ledamöter 2019-2022

Parti       Namn                            Kontakt 
S Henrik Nilsson Bokor (ordf) 0486-331 11                       
S Susanne Rosén 070-869 47 39
V Lena Gustafsson 070-356 90 02
M Mona Magnusson (1:e vice ordf) 0486-332 14
L Johan Petersson 070-554 67 89
KD Mats Olsson 0486-203 67
C Christofer Johansson (2:e vice ordf)    070-892 49 99
C Sten Bondesson
0486-300 45
C Maria Karlsson
SD Janita Kirchberg 070-519 85 85
SD Thomas Axelsson

Kommunstyrelsens ersättare 2019-2022

Parti       Namn                                               Kontakt                               
S Sören Bondesson 070-552 01 45
S Roland Swedestam
070-323 37 92
S Maja Heller
M Ewy Svensson
L Leif Spångberg
KD Anna Olausson
MED Kent Freij
C Linda Eriksson 0486-300 51
C Frida Portin
SD Maria Petersson
SD Eva Axelsson

 

Senast uppdaterad 2010-11-09
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se