Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen och de facknämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och sammanträder som regel en gång i månaden. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Kommunstyrelsens ordförande: Henrik Nilsson Bokor (S), tillika kommunalråd på heltid. 

Kommunstyrelsens ledamöter

Parti       Namn                            Kontakt 
S Henrik Nilsson Bokor (ordf) 0486-331 11                       
S Roland Swedestam 070-323 37 92
S Susanne Rosén 070-869 47 39
V Lena Gustafsson 070-356 90 02
M Mona Magnusson (1:e vice ordf) 0486-331 65
L Johan Petersson 070-554 67 89
C Sten Bondesson 0486-300 45
C Marcus Johansson  070-690 07 83
C Christofer Johansson (2:e vice ordf)    070-892 49 99
SD Martin Kirchberg 073-100 78 83
SD Kent Freij 076-891 17 46

Kommunstyrelsens ersättare

Parti       Namn                                               Kontakt                               
S Sören Bondesson 070-552 01 45
S Christina Lönnqvist 070-279 92 71
S Roger Isberg 070-603 11 38
KD Mats Olsson 0486-203 67
M Staffan Kromnow 070-952 75 74
MP Lotten Magnusson Diurlin 070-929 74 71
C Åsa Haglund-Rosenborg 073-021 52 03
C Eva-Kristina Berg 073-835 14 41
C Linda Eriksson 0486-300 51
SD Nicklas Thorlin
SD Per Olov Karlsson 073-541 53 45

 

Senast uppdaterad 2010-11-09
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se